Når ditt yrke blir en del av deg, kommer lidenskapen og stoltheten frem.
Kreativiteten er bare et resultat av det.

Mål, farger og pris

Mål, farger og pris

Mål, farger og pris

Mål, farger og pris

Mål, farger og pris

Mål, farger og pris

Mål, farger og pris

Mål, farger og pris

Mål, farger og pris

Mål, farger og pris

Mål, farger og pris

Mål, farger og pris

Her kan Lalla Nour skrive litt om prosessen/produksjonen fra leire til ferdig produkt.